วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2556

เทคนิคการสอนในปัจจุบัน

                ปัจจุบัน เทคนิคหรือวิธีการสอน มีอยู่มากมายหลายวิธี ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ คลิปวีดีโอการสอน วิธีนี้เป็นวิธีที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดในปัจจุบัน ซึ่งถือเป็นวิธีที่ดี เป็นการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีและ internet ไปในทางที่ถูกต้องและเหมาะสม อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมโยงความรู้ต่างๆที่อยู่รอบโลกให้ทุกคนได้รับรู้ แม้ว่าเราจะอยู๋ส่วนใดของโลก หามี internet แล้ว เราจะได้รับความรู้อยู่ตลอด

               จากเทคนิควิธีการดังกล่าว เป็นแรงบันดาลใจให้ทั้งโมและเตย ริเริ่มที่จะทำคลิปการสอน
โดยเป็นการสอนเล่นเกมส์ UNOหลายคนคงรู้จักและเล่นเกมส์นี้เป็นแล้ว แต่ยังคงมีบางคนที่ไม่รู้จักและเล่นเกมส์นี้ไม่เป็น ดังนั้น วัตถุประสงค์ของการอัดวีดีโอสอนเล่น UNOนั้นเพื่อให้คนที่ไม่รู้จักได้รู้จัก UNOคนที่เล่นไม่เป็นให้ได้เรียนรู้วิธีการเล่นจากจากคลิปวีดีโอนี้ 
ทั้งโมและเตย หวังว่า ผู้ที่ชมคลิปนี้แล้วจะรู้จักและเข้าใจการเล่น UNO มากขึ้นคลิปนี้เป็นการทำคลิปชิ้นแรกอาจมีข้อผิดพลาดบ้างนะคะ ต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย(มือสมัครเล่นคะ)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น