วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2556

นวัตกรรมชิ้น โบว์แดง      หลายคนอาจสงสัยว่า   


เครื่องนี้คืออะไร ?

      เครื่องนี้คือ "เครื่องระบายความร้อน" ที่ถูกผลิตโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งมีต้นแบบมาจากเครื่องระบายความร้อนของร่างกายของการกีฬาแห่งประเทศไทย ที่มีไว้สำหรับให้นักกีฬาที่ออกกำลังกายมา ใช้เวลาในการปรับตัวให้อุณหภูมิของร่างกายคืนสู่อุณหภูมิปกติได้เร็วขึ้น


มีการทำงานอย่างไร ?

      หลักการทำงานของเครื่องระบายความร้อนของร่างกาย คือ การนำความเย็นของน้ำในกระติกน้ำแข็งส่งผ่านท่อมายังแท่งทองแดงภายในเครื่องโดยการควบคุมของอุปกรณ์วัดความเย็น  จากนั้นให้นักกีฬาจับแท่งทองแดงที่เย็น เพื่อช่วยให้ร่างกายมีการระบายความร้อนที่รวดเร็วขึ้น โดยเวลาที่จะใช้ในการจับนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น อุณหภูมิของนักกีฬา อุณหภูมิห้อง การไหลเวียนของเลือด ความดัน และอื่นๆ


ประโยชน์ของเครื่องระบายความร้อนมีอะไรบ้าง ?

      ช่วยลดอุณหภูมิของร่างกายที่สูงหลังจากการออกกำลังกาย แข่งขันกีฬา และฝึกซ้อมกีฬา ให้มีอุณหภูมิที่เย็นลงจนกลับสู่ภาวะอุณหภูมิปกติ โดยที่มีระยะเวลาในการปรับสมดุลอุณหภูมิร่างกายที่เร็วขึ้น 
      และอีกประเด็นที่สำคัญคือเครื่องระบายความร้อนนี้เป็นเครื่องมือสำคัญในการทำงานวิจัยในระดับปริญญาตรีของโมเอง ถ้าไม่มีเจ้าเครื่องนี้โมคงไม่งานวิจัยที่สมบูรณ์เกิดขึ้น 


คงงงกันว่า โมทำอะไรกับเครื่องนี้

      เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่าเครื่องนี้มีการทำงานได้จริง กลุ่มนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์จึงมีการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างให้ใช้เครื่องระบายความร้อนนี้และเก็บข้อมูลไว้เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างอีกหนึ่งกลุ่มที่ไม่ได้ใช้เครื่องระบายความร้อน  จากนั้นโมและเพื่อน ได้นำข้อมูลทั้ง 2 ชุด มาวิเคราะห์พร้อมสร้างสมการอธิบายความแตกต่างของข้อมูลทั้ง 2 ชุด เพื่อหาข้อสรุปที่สนับสนุนการทำงานของเครื่องระบายความร้อนนี้อีกทางหนึ่ง หากจะอธิบายเป็นสมการทุกคนคงจะงง และสับสนมากๆ จึงไม่ขอกล่าวถึงรายละเอียดลงลึกของสมการดังกล่าว  


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น